Økologisk byggeri

Brønshøj Byg arbejder for at fremme økologi og bæredygtighed inden for byggeri. Blandt andet arbejder vi tæt sammen med og er medlem af Landorganisationen for Økologisk Byggeri og Landsorganisationen for Praktisk økologi.

Vi søger projekter, hvor økologiske byggematerialer som for eksempel tang, hør og ler indgår i byggeriet. Har du idéer til projekter er du velkommen til at rette henvendelse til os.

Tang som isoleringsmateriale

Brønshøj Byg er på besøg hos Ib Ungermann på Bogø. Tangen hentes på stranden og tørres på marken. Kan bruges som tag eller isoleringsmateriale.

Tjæret værk og fæhår

Ved stopning med tjæret ” KRAKA-VÆRK ” anvender man et imprægneret Hør produkt i 100 % natur der ikke suger vand og som har en kraftig hæmmende effekt mod dannelsen af skimmelsvampe. Ved udvendig afslutning med en hydraulisk mørtelfuge tilsat Fæhår konstruerer man en diffusionsåben fuge der kan ånde så evt. fugt omkring døre og vinduer, kan trænge ud. Dette giver længere levetid for døre og vinduer. Indvendig afsluttes fugen typisk med en akrylfuge.

Råvare: 100 % ren Hør. Et rent naturprodukt.

LØB – Landsforeningen for Økologisk Byggeri

LØB fremmer miljøvenligt byggeri. Foreningen er åben for alle firmaer, organisationer og private der vil støtte formålet. LØB formidler viden om miljørigtigt byggeri gennem åbne debatfora, tidsskrifter, udgivelser, vandreudstillinger og inspirationsture til byggeri.

LØS – Landsforeningen for Økosamfund

Landsforeningen af Økosamfund samler de danske økosamfund, giver mulighed for erfaringsudveksling og arbejder politisk for at fremme økosamfundene i Danmark og inspirere det øvrige samfund til et mere bæredygtigt liv.

Landsforeningen for Økosamfund
Sekretariatet – Hareskovvej 19C
4400 Kalundborg
Tlf.: 3114 3377
E-mail: info@okosamfund.dk

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os